Impressum

Naslovnica

Izbornik: 1  2  3  4  

1 Ivan Andrašić
Arabeska


2 Kristina Baloković
Zima


3 Drago Barat
Čamac u smiraj dana


4 Jadranka Berak
Vodeni pejzaž


5 Zdenko Bešlić
Eli - Eli ! Lema sabaktani


6 Zdenko Bešlić
Na ladimirevačkoj leniji


7 Slava Blažeković
Cvijeće


8 Barbara Percač
Selo


9 Barbara Percač
Vaza


10 Barbara Percač
Seoski pejzaž


11 Nada Dombay
Krajolik


12 Nada Dombay
Panorama


13 Jadranka Đebić
Cvijeće u vazi


14 Dragan Đurković
Zimski pejzaž


15 Dragan Đurković
Zimski krajobraz


16 Marta Đurović
Cvijeće


17 Marta Đurović
Cvijeće


18 Arpad Eđed
Podsvijest


19 Ivan Forijan
Šumska prosjeka


20 Ivan Forijan
Bagremovi uz rijeku


21 Ivan Forijan
Idila


22 Ruža Gelenčer
Polje


23 Dragutin Gibičar
Pejzaž


24 Teodora Ham
Put u ribnjak


25 Vera Huderer
Šuma zimi


26 Vera Huderer
Stablo zimi


27 Marica Jalšovec
Cvijeće


28 Slavko Juriša
Krajolik


29 Slavko Juriša
Mrtva priroda


30 Mario Jurlina
Jutarnja sumaglica


31 Rozvel Kapović
Močvara


32 Rozvel Kapović
Zima


33 Joza Karežić
Anđeo pravde


34 Martin Kopričanec
Dječja igra


35 Vlatka Kordina
Krajobraz


36 Tihomir Kovačević
Konji


37 Pavica Krulić
Na vodi


38 Pavica Krulić
Jesenski hrastovi


39 Zdenko Krulić
Stari panj


40 Zdenko Krulić
Baranjska šuma


41 Zdenko Krulić
Poslije žetve pod Valpovom


42 Pavica Kusturić
Stablo


43 Ivana Kuzmić
Moje selo


44 Suzana Lešnjaković
Nedovršena priča


45 Nevenko Letić
Kralj baranjskih šuma


46 Vladimir Makar
Djevojka


47 Vladimir Makar
Grafika


48 Vladimir Makar
Seoska idila


49 Branko Matina
Hlebine


50 Elvis Mazur
Povjetarac


51 Elvis Mazur
Suton


52 Ljubica Miler
Pejzaž


53 Martin Mehkek
Zima u mom selu


54 Daria Prša - Lučenčić
Sumrak


55 Nela Puljek
Šuma


56 Brankica Radmanić
Mrtva priroda


57 Antun Sabo
Pejzaž


58 Antun Sabo
Stablo na dravi


59 Anica Stanić
Plodovi polja


60 Anica Stanić
Pejzaž


61 Branka Šinko
Moje selo


62 Branko Šinkor

Osunčanje


63 Branko Šinko
Proljetni pejzaž


64 Gordana Špoljar - Andrašić
Visoka Šuma


65 Tanja Tinor - Keller
Potok


66 Ivan Vajda
Impresija


67 Ivan Vajda
Pejzaž


68 Ivan Vajda
Seoski krajolik


69 Đuro Vidaković
Stara Drava


70 Darko Vratić

Mrtva priroda


71 Rada Zalaji
Pobjeda


72 Biserka Zlatar
Mrtva priroda


73 Danica Zlatunić
Jesen


74 Danica Zlatunić
Jesen u šumi


75 Darko Jovanović
Glava konja