GRADSKI OGRANAK UDRUGE HRVATSKIH DRAGOVOLJACA

    DOMOVINSKOG RATA GRADA BELIŠĆA

        Neslužbena, arhivska stranica.Početna Izvršni odbor   
Razmjena linkova
Stop mine - aukcija slika Web povezuje ljude
Korisni linkovi
Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata Narodne novine Statut UHDDR-a UHDDR Središnjica
http://www.obz.hr/hr/?flash=1
http://www.belisce.hr
http://www.valpovo.hr
http://www.opcina-bizovac.hr/
http://www.petrijevci.hr/index.php

Sekcija Sljednika

Iz Pravilnika Sekcije
Članak 4.
U Sekciju se učlanjuju počasni i pridruženi članovi UHDDR-a, koji njeguju stečevine Domovinskog rata, te koji svojim radom žele pomoći očuvanju stečevina Domovinskog rata i članovima UHDDR-a u njihovom radu, a sami zbog godina ili određenih drugih okolnosti nisu mogli biti dragovoljci Domovinskog rata.

U Sekciju se mogu učlaniti i maloljetni članovi uz pristanak roditelja ili staratelja.


CILJEVI I DJELATNOSTI

Članak 5.
U skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom o udrugama, Statutom UHDDR-a i ovim Pravilnikom, Sekcija ima za cilj:
· promicanje i zaštita stečevina Domovinskog rata,
· razvijanje i promicanje obiteljskih vrednota među članovima UHDDR-a i Sekcije,
· promicanje tjelesne i duhovne dimenzije članova UHDDR-a i Sekcije.

Članak 6.
U skladu s ciljevima Sekcija provodi sljedeće aktivnosti i djelatnosti:
· organizira predavanja, seminare na temu Domovinskog rata i očuvanja njegovih stečevina,
· obilježava značajne datume i Spomen obilježja Domovinskog rata,
· organizira športske, kulturne i zabavne aktivnosti,
· izvješćuje javnost o svojim aktivnostima putem medija i izdavanjem vlastitih biltena i Web stranice
· promiče istinu o Domovinskom ratu,
· ekologija i zaštita okoliša te edukacija članova,
· potiče i promiče volonterstvo
· surađuje s nevladinim organizacijama u zemlji i inozemstvu,
· prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći,
· organizira duhovnu obnovu.


ČLANSTVO

Članak 7.
Članom Sekcije može postati svaki punoljetni, poslovno sposoban građanin RH, koji je član UHDDR-a ili počasni/pridruženi član koji potpiše pristupnicu Sekciji i prihvati ga predsjedništvo Ogranka u kojemu sekcija djeluje.

 


powered by Belkatalog CMS - J. K. "Gašo"