GRADSKI OGRANAK UDRUGE HRVATSKIH DRAGOVOLJACA

    DOMOVINSKOG RATA GRADA BELIŠĆA

        Neslužbena, arhivska stranica.Početna Svrha i područje djelovanja Osobni podaci:   
Razmjena linkova
Stop mine - aukcija slika Web povezuje ljude
Korisni linkovi
Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata Narodne novine Statut UHDDR-a UHDDR Središnjica
http://www.obz.hr/hr/?flash=1
http://www.belisce.hr
http://www.valpovo.hr
http://www.opcina-bizovac.hr/
http://www.petrijevci.hr/index.php

O nama

OPĆE ODREDBE

Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je nestranačka, dragovoljna nevladina organizacija koja okuplja hrvatske dragovoljce Domovinskog rata čiji su ciljevi i djelatnosti:

Zalaganje za provedbu pravne i socijalne zaštite članova Udruge
Briga o reprofesionalizaciji i zapošljavanju prikladno stručnoj spremi, zdravstvenom stanju i tjelesnim predispozicijama članova Udruge
Promicanje tjelesne kulture radi unapređivanja opće sposobnosti članova Udruge
Osiguranje aktivnog sudjelovanja Udruge, kao i članova Udruge u svim oblicima društvenog života u Republici Hrvatskoj
Podrška državnim organima u obrani teritorijalne cjelovitosti i neovisnosti međunarodno priznatog teritorija Republike Hrvatske
Podrška državnim organima protiv kriminala, ratnih profitera i dezertera
Dragovoljno sudjelovanje u gospodarskom preporodu i obnovi Republike Hrvatske, razmjerno učinku pri stvaranju slobodne i nezavisne hrvatske države
Pružanje stručne i druge pomoći članovima Udruge, posebice obiteljima poginulih i umrlih dragovoljaca uključujući po mogućnosti novčanu pomoć i svaku drugu gospodarsku pomoć
Surađuje u zemlji sa srodnim udrugama Domovinskog rata
Surađuje sa srodnim udrugama u inozemstvu u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske ako to nije u suprotnosti s pravnim poretkom inozemne države
Promicanje gospodarske djelatnosti članova i Udruge u skladu sa pozitivnim propisima Republike hrvatske, a poglavito Zakona o pravima hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Izdavačka djelatnost
Himna Udruge je arija iz opere "Nikola Šubić Zrinski", Ivana Zajca "U boj, u boj!".
Rad Udruge i njenih tijela je javan što se osigurava pravodobnim obavještavanjem članova i putem sredstava javnog priopćavanja kao i periodičnim publikacijama, biltenima, plakatima i sl. sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.
Udruga djeluje na cjelokupnom području Republike Hrvatske, a osoba ovlaštena za predstavljanje i zastupanje je Predsjednik Udruge.

ČLANSTVO UDRUGE

U članstvo Udruge mogu biti primljeni svi oni koji su dragovoljno pristupili oružanim snagama ili formacijama, bez ikakvog pojedinačnog poziva od strane državnih organa te se u oružanim snagama ili formacijama borili za obranu hrvatskog naroda i Republike Hrvatske od agresora.
Članovi Udruge mogu postati i građani koji su materijalno ili naročitom pozadinskom pomoći u oružju ili za rat neophodnim sredstvima, koristeći svoju stručnost ili imetak omogućavali da naoružani dragovoljci obave svoje ratne zadatke.
Prijem u članstvo odobrava Verifikacijska komisija na temelju ispunjene pristupnice i priloženim potvrdama o pripadnosti. Kandidat koji se želi učlaniti u Udrugu uz pristupnicu prilaže i dvije fotografije.
član Udruge pripada temeljnoj organizaciji prema svom prebivalištu ili stalnom boravku. U slučaju preseljenja člana, taj član dužan se odjaviti u temeljnoj organizaciji te se prijaviti u temeljnu organizaciju koja djeluje na području novog mjesta prebivališta.
Član Udruge ne može biti član niti jedne druge udruge po osnovi sudjelovanja u domovinskom ratu.

IMOVINA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Udruga je neprofitna organizacija i njena sredstva služe isključivo ostvarivanju njenih programskih ciljeva i djelatnosti.
Imovinu Udruge čine prihodi koje Udruga ostvaruje od:

Članarine
Donacije i sponzorstva
Sredstva dobivena od međunarodnih organizacija koje podupiru rad i djelovanje Udruge
Sredstva ostvarena organiziranjem seminara i predavanja te od izdavačke djelatnosti, sukladno Zakonu
U slučaju prestanka rada Udruge, njena imovina pripada Republici Hrvatskoj.


powered by Belkatalog CMS - J. K. "Gašo"